همه دسته بندی ها
en.pngEN
ساید بای ساید

اخبار

صفحه اصلی>اخبار

فولاد ضد زنگ در تناسب داخلی

زمان: 2022-04-14 بازدید : 9

When you ready for the interior fit-out, what’s kind design style you like? What’s your dream house looks like? Modern Simplicity, Light Luxury or New Chinese Style? Today, we are sharing the stainless steel in Modern Simplicity design. 


اتاق نشیمن


Stainless steel as one of the four major materials in the decoration industry, is widely used in interior decoration, in this design case, stainless steel is mainly used in stainless steel furniture, wall board decoration, ceiling surrounding decoration.


Because of its stainless steel reflection, stainless steel can achieve a variety of colors in the surrounding environment, the effect of photograph reflection. At the same time, with the cooperation of light, it can also form a crystal bright highlight part, which helps to form a center of interest in the space environment in these shared spaces, and to strengthen, ornament and foil the effect of the space environment.


stainless steel screen partition


What is the function in interior fit-out? 

For a few door model, enter the door can take the whole indoor space in a glance, if a guest visits, inevitably can have a few embarrassment, the space is also to appear disorderly, lack of design sense. If there is a screen, it can play a role of diverting the line of sight, dividing the area, so that the sense of spatial privacy is improved.


bedroom details


Stainless steel night table and light, the structure is mainly stainless steel, with corrosion resistance, high strength, strong and durable characteristics, can ensure that in a long time it will not deformation. From the appearance,  the night table and light is light, fashionable appearance, simple geometry, natural color performance, make the space is bright, and transparent and unconsciously completed the amplification of the space, let the bedroom more breathing feeling, visual continuous is one of the most outstanding of stainless steel.


stainless steel niche


طاقچه های دیواری می توانند تاثیر زیادی در انواع سناریوهای طراحی، از اتاق نشیمن گرفته تا حمام، آشپزخانه و حتی فضاهای غذاخوری داشته باشند. طاقچه ها را می توان به عنوان کمد، قفسه کتاب و ... استفاده کرد. فضای ساختمان را اشغال نمی کند و استفاده از آن راحت تر است. آنها را می توان تقریباً در هر مکانی ساخت و می تواند به ویژه در خانه هایی با فضای کمی برای اضافه کردن قفسه ها یا کابینت ها مفید باشد.

پیش نمایش: صفحه نمایش های برش لیزری علایق شما را به تصویر می کشد

بعد : فلز کاری لابی هتل